- pliva se od Šila do Crikvenice 3800 m.
- treba doći do 8h 30min u Crikvenicu i onda se plivači voze brodom u Šilo, a start je u 10h.
- treba isprintati donju prijavnicu, popuniti i poslati na fax 051/242-009 (još jučer)