KLUB ZA PODVODNE AKTIVNOSTI           KARLOVAC

I

HRVATSKI RONILAČKI SAVEZ

POD POKROVITELJSTVOM GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KARLOVCA

organiziraju

4. PLIVAČKI MARATON ZA DAN GRADA KARLOVCA

Karlovac, 14. srpanja, 2001.g

PROPOZICIJE

1. Natjecanje se održava na rijeci Kupi u subotu 14. srpnja, 2001.godine sa startom na obali u naselju Hrnetić i ciljem kod restorana KVAKA.

2. Stazaje dužine 3000 metara, a treba je prijeći plivanjem snagom mišića ruku i nogu bilo kojim stilom plivanja bez izlaska na obalu.

3. Pravo sudjelovanja imaju svi gradani koji su p1ivači te svi č1anovi udruga uč1anjenih u HRS.

4. Natjecanje se održava u muškoj i ženskoj konkurenciji za sve gradane rođene 1985.g i starije. Na osnovu postignutog plasmana i izmjerenog vremena određuju se tn prvoplasirana u muškoj i ženskoj konkurenciji te apsolutni pobjednik maratona bez obzira na spol u k1asičnom plivanju te u konkurenciji za PP na na osnovi 4 najbolja plasmana ( 2M+2Ž).

5. Za k1asično plivanje oprema su kupaće gaće iii kostim te maska iii p1ivačke naoča1e. Nije dozvoljena upotreba nikakvih pomoćnih sredstava za plivanje (peraje, disalice, zračni baloni, daske i sl.) Za plivanje perajama prema pravilniku HRS-a.

6. Diskvaliflkacija će uslijediti ako:

•  poslije znaka za start natjecatelj iziđe na obalu

•     natjecatelj u cilj uđe bez oznaka za sa starta

ako se natjecatelj koristi drugim načinom prelaska staze osim plivanjem

•  ako se natjecatelj ne ponaša fer i sportski

Komisija u sastavu: glavni sudac, suci na stazi tehnički voditelj i tajnik natjecanja. ža1ba se usvaja ako se za nju izjasni više od polovice č1anova komisije. Ža1ba se p1aća 200,00 kn, a u slučaju pozitivnog rješenja novac se vraća.

SATNICA:

12:00-14:30 PRIJAVA I ZDRAVSTVENI PREGLED NATJECATELJA

14:30 OTVARANJE MARATONA I ODLAZAK ČAMC1MA NA START

                     15:00  START MARATONA

15:45 - 16:15 DOLAZAK PLIVAČA NA CILJ

                     16:30 PROGLAŠENJE REZULTATA I POD.JELA PRIZNANJA

                      
17:00      DOMJENAK, TOMBOLA, OSTALO...

KOTIZACIJA ZA SVE NATJECATELJE 60 KUNA