St.broj. Prezime i ime Swim T1 Bike T2 Run Ukupno
392 Bijuk Željko 1:05:31 1:55 5:03:21 1:21 3:19:19 9:31:25
428 Morožin Igor 1:13:58 3:04 5:34:50 2:04 3:49:07 10:43:01
772 Mario Stjepan Šikić 0:57:58 1:57 5:05:13 2:15 3:52:35 9:59:57