5.VKT DUATLON

 

«VRATIMO ZDRAV ŽIVOT NA OBALE SAVE»

PRAVILA

 

o         Pravo nastupa imaju sve zdrave osobe od 10 do 110 godina, koje će biti razvrstane po kategorijama, odnosno dionicama:

 

Dobna kategorija

Ergometar dionica

Trčanje dionica

K-1, K-2, K-3

1000 m

do kapljica, oko njih i nazad – 1900 m

KŽ/1 i KM/1

2000 m

do prvog mosta i nazad – 4000 m

KŽ/2 i KM/2

2000 m

do prvog mosta i nazad – 4000 m

JŽB-JMB

3000 m

oko prvog mosta – 5000 m

JŽA-JMA

4000 m

oko prvog mosta – 5000 m

SŽ / SM

4000 m

oko prvog mosta – 5000 m

Studentice

2000 m

do prvog mosta i nazad – 4000 m

Studenti

3000 m

oko prvog mosta – 5000 m

V

2000 m

do prvog mosta i nazad – 4000 m

 

o         Dobne kategorije, K-3 1992 god.rođ., K-2 1991 god.rođ., K-1 1990 god.rođ., K/1 1989 god.rođ., K/2 1988 god rođ., JB 1987 i 1986 god.rođ., JA 1985 i 1984 god.rođ., S 1983 god.rođ. i stariji i V 1975 god.rođ. i stariji. Sve kategorije nastupaju posebno u muškoj i ženskoj kategoriji. Studentice i studenti moraju nastupiti za fakultete na kojima studiraju.

o         Natječe se odjednom na 16 ergometara.

o         Nakon preveslane dionice na ergometru dobiva se deset sekundi počeka, u kojem vremenu natjecatelj dolazi do izlaza iz hangara prema nasipu (mogućnost oblačenja i sl.). Odmah se nastavlja sa trčanjem. Smatrat će se da je završio sa trčanjem, odnosno duatlonom svatko tko u povratku dotakne jablan ispred hangara VKT.

o         Dionica trčanja se obavlja po Savskom nasipu i po nogostupima mosta Slobode i Savskog mosta. Mole se natjecatelji koji trče oko prvog mosta da ne trče izvan nogostupa na mostovima.

o         Dionica trčanja do kapljica podrazumijeva da se spomenik zaobiđe, a dionica do prvog mosta podrazumijeva da se most dotakne.

o         Svi natjecatelji će na početku natjecanja (prilikom sjedanja na ergometar) dobiti startni broj koji su dužni pokazati odmah po ulasku u cilj.

o         Kadeti će biti bodovani za ligu kadeta prema dogovorenim kriterijima, pa se mole treneri da prilikom pojedinačnih prijava odmah prijave i ekipe. Naknadne promjene se neće uvažiti.

o         Studenti se natječu ekipno i pojedinačno. Ekipu čini 4 veslačice, odnosno veslača. Jedan fakultet može prijaviti više ekipa u obje kategorije. Svaki ostvareni rezultat vrednuje se pojedinačno i ekipno. Članovi ekipe startaju istovremeno. Kod prijava molimo da se odrede i ekipe jer se naknadne prijave nakon dogovorenog roka neće uvažiti.

o         Svi natjecatelji moraju imati zaštitne šuškavce za dionicu trčanja.

o         Ova pravila dobro proučite, a ako vam nešto nije jasno pitajte trenere ili organizatore prije natjecanja.

o         Proglašenje svih pobjednika i podjela medalja i nagrada je u 19,00 sati, nakon čega slijedi tulum i koncert na koji svi natjecatelji imaju slobodan ulaz.