Prijava i uplata startnine za STOCKHOLM MARATHON u iznosu od 55 EURA (plativo u kunama po prodajnom tečaju Narodne banke) u siječnju: 10.01.04. u Zagrebu na utrci, nakon toga u agenciji SKITNICA.

Uplata aranžmana: prilikom prijave/rezervacije uplaćuje se 30% vrijednosti aranžmana, a ostalo najkasnije do 15.05.2004. Plaćanje je moguće realizirati i obročno, u jednakim mjesečnim ratama, bez kamata,  počevši od siječnja. Posljednja rata dospijeva 15.08.2004. Rate koje dospijevaju nakon putovanja plaćaju se čekovima građana.