Zagreb, Svetice bb

                                            

 

 

P  O  Z  I  V

 

 

 

Pozivamo Vas na redovnu godišnju Skupštinu  HUCIPT-a  koja će se održati dana  09.12.2006. /subota/ s početkom u 17.15 sati  u Zadru – hotel „Kolovare“.

 

 

 

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

 

 

DNEVNI  RED

 

  1. Izbor radnog presjedništva, zapisničara i ovjerovitelja,
  2. Usvajanje Pravilnika o ustrojstvu i radu redovne Skupštine HUCIPT-a,
  3. Izvješće o radu za 2006.god.,
  4. Financijsko izvješće,
  5. Izvješće Nadzorng odbora,
  6. Diskusija po izvješćima,
  7. Program rada  HUCIPT-a za 2007.godinu,
  8. Glasovanje o povjerenju  predsjedniku HUCIPT-a,
  9. Pitanja i prijedlozi

 

 

 

Napomena:

Za punopravno sudjelovanje u radu Skupštine predstavnici klubova moraju imati evidencijski list, koji se šalje uz ovaj poziv, ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe svoga kluba.

 

 

 

                                                                                                      Predsjednik HUCIPT-a

                                                                                           Davor Vukmirić 

 

 

 

 

 

EVIDENCIJSKI  LIST

 

 

NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI  HUCIPT-a  -  09.12.2006.

 

 

 

____________________________________________________

                                                                /naziv kluba/  

 

predstavlja i punopravno odlučuje naš član

 

 

 

                                        ___________________________________

                                                               /ime i prezime/

 

                                                       

 

                                                         M. P.                         ______________________

                                                                                                          /potpis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA

 

ZA  RASPRAVU

 

 

 

                       ________________________________________________

                                                                      /klub/

 

 

 

                      _________________________________________________

                                                                  /delegat/

 

 

                       Rasprava pod točkom:   _________________________

                                                                /upisati broj iz dnevnog reda/

                                                                 

                                                                        HUCIPT