UKUPNI PLASMAN           ATLETSKA UTRKA „Pod bakljama“ MASLENICA '06

                                                                          

PREDŠKOLCI:                            1. FLORIJAN RUPČIĆ

                                               2. MIHAEL KLASIĆ

                                               3. ROKO ŽURA

 

PREDŠKOLKE:                           1. PETRA KLARICA

                                               2. ANA PERICA

                                               3. HANA MUSIL

 

1-2. RAZRED-DJEČACI    1. ROBERTO JAVOR

                                               2. ŠIME BAŠIĆ

                                               3. MARKO LONČARIĆ

 

1-2. RAZRED-DJEVOJČICE          1. LUCIJA ZUBAK

                                               2. TEA LONČARIĆ

                                               3. TINA LONČARIĆ

 

3-4. RAZRED-DJEČACI    1. ANTONIO MARTINKO

                                               2. JURICA ZUBAK

                                               3. JOSIP ŠARLIJA

 

3-4. RAZRED-DJEVOJČICE          1. IVONA BABIĆ

                                               2. LUCIJA PERICA

                                               3. PAOLA PLETEŠ

 

5-6. RAZRED-DJEČACI    1. BRANIMIR RAIĆ

                                               2. FILIP REMAJ

                                               3. MARIN ŠARLIJA

 

5-6. RAZRED-DJEVOJČICE          1. PATRICIJA BAŠIĆ

                                               2. VALENTINA RUPČIĆ

                                               3. EVA JURAŠKI

 

7-8. RAZRED-DJEČACI    1. STIPE VULIĆ

                                               2. IVAN KRISTIJAN BARIČEVIĆ

                                               3. IVAN IVKOVIĆ

 

7-8. RAZRED-DJEVOJČICE          1. JOSIPA ADŽIĆ

                                               2. ENA KUKIĆ

                                               3. ______________________________