CILJNA LISTA                                                                                     09.12.2006.

                       

11. MEMORIJALNA BICIKLISTIČKA UTRKA „ZORAN BILOSNIĆ“ .

 

 

Predškolke – 100 m

PLASMAN

IME I PREZIME

KLUB

1.

JURAJ UGRINIĆ

ZADAR

2.

DANIJEL BAJLO

ZADAR

3.

JURICA KNEŽEVIĆ

FORTICA ŠIBENIK

4.

STIPE KOTLAR

ZADAR

5.

IVAN KOVAČEVIĆ

POLIČNIK

6.

MATE JUKIĆ

POLIČNIK

7.

STIPE ZDRILIĆ

POLIČNIK

8.

ANTE IVANKOVIĆ

POLIČNIK

9.

MARTIN KOVAČEVIĆ

POLIČNIK

10.

TOMISLAV NEKIĆ

POLIČNIK

11.

ŠIME KOVAČEVIĆ

POLIČNIK

12.

MARIJAN MARINKOVIĆ

POLIČNIK

13.

TOMISLAV LONČAR

POLIČNIK

14.

STIPE PERIĆ

POLIČNIK