2. TRKA POVODOM

«DANI GRADA IVANCA 2002»

 

ORGANIZATOR:                             Društvo za sportsku rekreaciju

                                                                                  Trkačka sekcija «Ivanec»

DATUM:                                           30.05.2002. godine

START:                                             1000 sati – Trg hrvatskih Ivanovaca u Ivancu

CILJ:                                                 Trg hrvatskih Ivanovaca u Ivancu

STAZA:                                              12,350 km – kružna, valovita, oznaka svaki kilometar

GARDEROBA I TUŠIRANJE:        Osigurano

OKRIJEPNE STANICE:                  Svaka 3 km i na cilju

STARTNINA:                                    40,00 Kn u predprijavi, na dan trke 60,00 Kn

STARTNI BROJEVI:                       Podižu se na dan trke od 0700 - 0930 sati ispred

Srednje škole u Ivancu

NAGRADE:                                      Svi trkači dobivaju spomen diplomu, spomen majicu

Prva tri u svakoj kategoriji dobivaju medalje, prigodne nagrade za prva tri muškarca i prve tri žene u apsolutnoj kategoriji

RUČAK:                                            Osiguran

PODJELA NAGRADA:                    Oko 1230 sati

PRIJAVE:                                         Do 27.05.2002. godine na adresu:

                                                                                  Ivan Čorba, J. Kozarca 18, 42 000 Varaždin

                                                                                  e-mail: corba@net4u.hr, valentina.zupanic@vz.hinet.hr

INFORMACIJE:                              Ivan Čorba tel. 042/312-500, 098/267-367

                                                                                  Valentina Županić  tel. 098/521-026

                                                                                  Katica Levanić tel. 042/782-555 (iza 1900 sati)

 


«DANI GRADA IVANCA»

PRIJAVNICA

 

 

 

 

IME

 

PREZIME

 

 

 

 

 

 

ADRESA/GRAD/DRŽAVA

 

DATUM ROĐENJA

 

 

 

 

 

 

KLUB

 

SPOL M/Ž

 

 

 

 

 

 

DATUM I POTPIS

 

STARTNI BROJ

 

 

 

 

DJEČJE TRKE POVODOM

«DANI GRADA IVANCA 2002»

 

 

ORGANIZATOR:                             Društvo za sportsku rekreaciju

                                                                                  Trkačka sekcija «Ivanec»

DATUM:                                           30.05.2002. godine

START:                                             0830 sati – Trg hrvatskih Ivanovaca u Ivancu

CILJ:                                                 Trg hrvatskih Ivanovaca u Ivancu

STAZA:                                             OŠ 7. i 8. razred           - 500 m  - 0830 – 0845

                                                           OŠ 5. i 6. razred           - 400 m  - 0850 – 0905   

                                                           OŠ 3. i 4. razred           - 200 m  - 0910 – 0920

                                                           OŠ 1. i 2. razred           - 100 m  - 0925 – 0935   

                                                                       Predškola                     - 60 m   - 0940 – 0950              

Vrtić                            - 50 m    - 0955

                       

NAGRADE:                                      Prva tri u svakoj kategoriji dobivaju medalje

                                                                                  Svaki natjecatelj dobiva spomen diplomu

PODJELA NAGRADA:                   Nakon svake završene trke

PRIJAVE:                                          Škole po mogućnosti do 27.05.2002. god., svi ostali zainteresirani mogu se prijaviti na dan trka od

0730 do 0815 sati

Prijave dostavljati Katici Levanić po dogovoru na

tel. 042/782-555 (iza 1900 sati)

OKRIJEPA:                                      Sokovi na cilju

 

 


«DANI GRADA IVANCA»

PRIJAVNICA

 

 

 

 

IME

 

PREZIME

 

 

 

 

 

 

ADRESA/GRAD/DRŽAVA

 

DATUM ROĐENJA

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA/VRTIĆ

 

SPOL M/Ž

 

 

 

 

 

 

DATUM I POTPIS

 

STARTNI BROJ