4. MEMORIJALNI ULTRAMARATON ZAGREB-VUKOVAR

 

 

 

UKUPNI POREDAK:

 

Muški-

 

1.     Dražen Flajs.................................... 30 h, 50 ´ 03 ˝

2.     Elvir Rakipović .............................. 33 h, 12 ´ 17  ˝

3.     Anteša Đomba ..............................  34 h, 29 ´ 19 ˝

4.     Hrvoje Habuš ................................. 34 h, 50 ´ 32 ˝

5.     Duško Štrbac ................................. 35 h, 31 ´ 11 ˝

6.     Miljenko Dokuš............................... 39h, 33 ´ 02 ˝

 

 

Žene-

 

1.    Višnja Škevin.................................. 36 h, 38 ´ 30 ˝

2.    Ivanka Krofl ...................................  41 h, 28 ´57 ˝

 

 

Rezultati:

 

 1. Dionica u dužini od 53 km  Zagreb – Ivanić Grad, dana 20. rujna 2005.g.

 

Muški:

 

 1. Hrvoje Habuš...................................4 h, 07 ´ 55˝ 
 2. Dražen Flajs.................................... 4 h, 08 ´ 00˝
 3. Tomislav Markulinčić....................... 4 h, 10 ´ 05˝
 4. Elvir Rakipović................................. 4 h, 18 ´ 41˝
 5. Ivan Stanić ...................................... 4 h, 27 ´ 28˝
 6. Anteša Đomba ................................ 4 h, 31 ´ 00˝
 7. Krunoslav Cindori............................ 4 h, 40 ´ 24˝
 8. Duško Štrbac .................................. 4 h, 41 ´ 18˝
 9. Mladen Hodak.................................. 4 h, 49´ 02˝
 10. Đuro Dmitrašinović .......................... 4 h, 51´ 01˝
 11. Ivo Aničić.......................................... 4 h, 54´ 34˝
 12. Miljenko Dokuš................................. 5 h, 00´ 30˝
 13. Nikola Kovač..................................... 5 h, 06´ 05˝
 14. Bernard Marijić.................................. 5 h, 06´ 06˝

Mario Čapim...................................... odustao

 

Žene:

 

1.      Višnja Škevin..................................... 4 h, 40´ 24 ˝

2.      Ivanka Krofl........................................ 4 h, 49´ 01˝

 

 

 1. Dionica u dužini od 74, km Ivanić Grad - Novska, dana 21. rujna 2005.g.

 

Muški:

 

1.       Dražen Flajs.................................... 5 h, 28 ´ 25˝

2.       Tomislav Markulinčić....................... 5 h, 36 ´ 45˝

3.       Elvir Rakipović................................. 6 h, 17 ´ 04˝

4.       Hrvoje Habuš................................... 6 h, 19 ´ 22˝ 

5.       Krunoslav Cindori............................ 6 h, 52 ´ 50˝

6.       Anteša Đomba ................................ 6 h, 58 ´ 50˝

7.       Duško Štrbac .................................. 6 h, 59 ´ 06˝

8.       Miljenko Dokuš.................................7 h, 44´ 20˝

9.       Mladen Hodak..................................8 h, 03´ 04˝

10.  Nikola Kovač....................................8 h, 03´ 05˝

11.  Bernard Marijić.................................8 h, 32´ 33˝

Ivan Stanić ......................................  odustao

Đuro Dmitrašinović ..........................  odustao

Ivo Aničić..........................................  odustao

 

Žene:

1. Višnja Škevin.....................................6 h, 59´ 06 ˝

2. Ivanka Krofl ......................................8 h, 01´ 08 ˝

 

 

 

 1. Dionica u dužini od 98 km, Novska – Slavonski Brod ,

     dana 22. rujna 2005.g.

 

 

Muški:

 

1.       Dražen Flajs.................................... 8 h, 54 ´ 37˝

2.       Elvir Rakipović................................. 8 h, 54 ´ 38˝

3.       Duško Štrbac .................................. 9 h, 28 ´ 03˝

4.       Anteša Đomba ................................ 9 h, 28 ´ 11˝

5.       Hrvoje Habuš................................... 9 h, 52 ´ 44˝ 

6.       Ivo Aničić..........................................10 h, 24 ´ 07˝

7.       Krunoslav Cindori............................ 10 h, 26 ´ 26˝

8.       Đuro Dmitrašinović ..........................10 h, 45 ´ 03˝

9.       Miljenko Dokuš.................................10 h, 45´ 03 ˝

Tomislav Markulinčić.......................  odustao

Mladen Hodak.................................. odustao

Nikola Kovač.................................... odustao

Bernard Marijić................................. odustao

 

 

Žene:

 

1.      Višnja Škevin.....................................9 h, 34´ 40 ˝

2.      Ivanka Krofl ......................................10 h, 53´ 30 ˝

 

 

 

 1. Dionica u dužini od 87 km, Slavonski Brod - Osijek,

     dana 23. rujna 2005.g.

 

 

Muški:

 

1.      Elvir Rakipović................................. 8 h, 41 ´ 04˝

2.      Dražen Flajs.................................... 8 h, 41 ´ 09˝

3.      Anteša Đomba ................................ 8 h, 41 ´ 10˝

4.      Duško Štrbac .................................. 9 h, 15 ´ 30˝

5.      Hrvoje Habuš................................... 9 h, 39 ´ 05˝ 

6.      Miljenko Dokuš.................................10 h, 34´ 35 ˝

          Krunoslav Cindori............................ odustao

 

Žene:

 

3.      Višnja Škevin.....................................9 h, 42´ 02 ˝

4.      Ivanka Krofl ......................................10 h, 57´ 40 ˝

 

 

 

 1. Dionica u dužini od 50 km  Osijek – Vukovar, Ovčara, dana 24. rujna 2005.g.

 

 

Muški:

 

1.            Dražen Flajs.................................... 3 h, 37 ´ 52˝

2.            Mladen Hodak..................................4 h, 30´ 26˝

3.            Anteša Đomba ................................4 h, 50 ´ 08˝

4.            Hrvoje Habuš...................................4 h, 51 ´ 26˝ 

5.            Elvir Rakipović.................................5 h, 01 ´ 50˝

6.            Đuro Dmitrašinović ......................... 5 h, 01´ 51˝

7.            Mario Čapim.....................................5 h, 04´ 01˝

8.            Duško Štrbac .................................. 5 h, 07 ´ 14˝

9.            Ivo Aničić..........................................5 h, 09 ´ 50˝

10.       Krunoslav Cindori............................ 5 h, 25 ´ 18˝

11.       Miljenko Dokuš.................................5 h, 28´ 34˝

12.       Bernard Marijić.................................5 h, 47´ 27˝

 

Žene:

 

1.      Višnja Škevin..................................... 5 h, 42´ 18 ˝

2.      Ivanka Krofl........................................ 5 h, 47´ 38 ˝