JARUNSKA LIGA - kalendar natjecanja 

 

1. kolo 03. lipanj 2001. Rezultati
2. kolo 10. lipanj 2001. (nedjelja) Rezultati
3. kolo 17. lipanj 2001. (nedjelja) Rezultati
4. kolo 24. lipanj 2001. (nedjelja)   Rezultati
5. kolo 01. srpanj 2001. (nedjelja) Odgođeno
6. kolo 08. srpanj 2001. (nedjelja) Rezultati
7. kolo 15. srpanj 2001. (nedjelja)    

 Početak natjecanja je u 09.00 sati. 
 

PROPOZICIJE – JARUNSKA LIGA 

OPĆE ODREDBE 

 1. Jarunska liga (u daljnjem tekstu – Liga) održava se na Velikom jezeru RŠC "Jarun", u dužini od 1280 m .

Start je iz vode, sa mjesta gdje jedriličari spuštaju jedrilice u jezero, pliva se prema metalnom stupu u vodi (600 m), okret oko stupa i u smjeru triatlonskih stepenica (680 m) – gdje je cilj. 

 1. Liga se održava nedjeljom, u dogovorenim terminima, s početkom u 09 sati.
 3. Na natjecanju mogu sudjelovati svi zainteresirani, a Liga će se bodovati interno samo za registrirane članove Kluba. Žene i muškarci nastupaju istovremeno, ali se rezultati ocjenjuju odvojeno. Liga je otvorena i za športaše s invaliditetom.  

 1. Na natjecanju je obavezno plivanje s brojem natjecatelja/ice koji se može nalaziti na kapi ili ramenu (marker) - a bez kojeg se neće bodovati nastup, odnosno natjecatelj/ica nastupa izvan konkurencije.  

 1. Svaki natjecatelj/ica preuzima punu odgovornost za svoj nastup na natjecanju koja nije prenosiva na priređivača natjecanja ni u slučaju više sile.
 6. Natjecatelj mlađi od 18 godina mora priređivaču natjecanja, prije natjecanja, dostaviti potpisanu Izjavu roditelja ili staratelja o preuzimanju odgovornosti za njegov nastup na natjecanju.  

KATEGORIJE : 

A. 1. APSOLUTNA (M/*) 

A. 2. APSOLUTNA ZA ŠPORTAŠE S INVALIDITETOM (M/*) 

A. 3. STAROSNE (M/*) 
 

APSOLUTNA KATEGORIJA :

APSOLUTNA ZA ŠPORTAŠE S INVALIDITETOM (M/Ž) :

 

STAROSNE KATEGORIJE (M/Ž) :

  1. do 19 godina
  2. od 19 – 29 godina, Za ulazak u plasman potrebno je sudjelovanje u
  3. od 29 – 39 godina, minimalno 4 kola. Na kraju ciklusa natjecanja
  4. od 39 – 49 godina, nagrađuju se prva/e tri natjecatelja/ice u kategoriji.
  5. od 49 – 59 godina,
  6. od 59 na više godina.

7. Na natjecanju je određena startnina koja iznosi 5,00 kn po natjecanju, a koja će se iskoristiti za fond nagrada. Nagrade će biti ostvarene prema materijalnim mogućnostima Kluba. 

8. Proglašenje pobjednika biti će na godišnjoj Skupštini Kluba na kraju sezone. 

 

ORGANIZACIJA JARUNSKE LIGE 
 

9. Jarunsku ligu (u daljnjem tekstu; Ligu) organizira i rukovodi KDP "ZG" preko d i r e k t o r a Jarunske lige.  

10. Direktora Lige bira Izvršni odbor KDP "ZG".

11. Direktor Lige za svoj rad odgovara Izvršnom odboru KDP "ZG".  

12. Direktor Lige rukovodi svim aspektima organizacije Lige ; organizira suce Lige ; vodi zapisnik o svim događajima vezanim za Ligu ; vrši obradu podataka i vodi evidenciju o osvojenim bodovima svih natjecatelja te na kraju sezone iznosi konačnu listu natjecanja. 

13. Direktor Lige za svoj rad može izabrati pomoćnike koji će mu pomagati u radu 

14. Na kraju sezone direktor Lige podnosi pismeno izvješće o svom radu IO Kluba .  

15. Za sve možebitne povrede pravila ponašanja natjecatelja/ica tijekom održavanja Lige direktor će obavijestiti Izvršni odbor i Sud časti koji će se o pojedinom slučaju pismeno očitovati. 

16. Dana 05. travnja 2001 na Izvanrednom sastanku Izvršnog odbora, u prisustvu 5 članova istog, za direktora Jarunske lige jednoglasno je izabran predloženi član Kluba – Ivan Bijelić.

Mandat direktora Jarunske lige traje do trajanja mandata IO. 

 

Predsjednik Kluba

Alen Pišpek