Priloge za objavljivanje -rezultate,najave itd.šaljite na adresu autora WEB stranice:
Božić Aleksandar, V.Nazora 5, 47000 Karlovac (tel.047/615-623,mob 098/208-847).
  aleksandarbozic@yahoo.com .

Trenutno ne uređuje ove stranice zbog nedostatka vremena, itd...
Janković Dragan, Rakušina 4/16, 10000 Zagreb (tel.01/6145-345,mob 091/5032734).

  djankovic@hotmail.com .
 

Stranice su čisto informativnog karaktera,
Ukoliko su povrijeđena nečija autorska prava ili nečiji osjećaji javite nam i to ćemo odmah izbaciti.

Ako printate rezultate i ne stane Vam na A4 format, stavite u Page setup sve margine na 0, bez headera i futera.